29/2/12

Οι αξιοζήλευτες επιδόσεις της γαλλικής κινηματογραφικής βιομηχανίας το 2011


Ο συνήθης ύποπτος, ο τρίτος ''inthesoup'' πλέον Αντώνης Βλάσσης, μας στέλνει από το Montréal μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη  - την οποία δημοσιεύουμε εδώ μεταφρασμένη από τα γαλλικά - για την γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία μέσα στο 2011, χρονιά με ρεκόρ τόσο για την παραγωγή ταινιών όσο και για τα εισιτήρια...


Οι αξιοζήλευτες επιδόσεις της γαλλικής κινηματογραφικής βιομηχανίας το 2011Το 2011 ήταν η χρονιά των ρεκόρ για το γαλλικό σινεμά, πρώτο στην Ευρώπη τόσο σε παραγωγές όσο και σε αριθμό θεατών, με 215,6 εκατομμύρια εισιτήρια, 4,2% περισσότερα από το 2010. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γαλλικού Κέντρου Κινηματογράφου, η προσέλευση στις αίθουσες αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας (191,03 εκατομμύρια) και αποτελεί ένα ρεκόρ που δεν είχε απειληθεί εδώ και 45 χρόνια (234,17 εκατομμύρια το 1966). 

Εξάλλου, με 272 εγκεκριμένες ταινίες, η γαλλική κινηματογραφική παραγωγή βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει φτάσει ποτέ, με μια αύξηση 10 ταινιών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση αφορά κυρίως δύο κατηγορίες ταινιών, τις διεθνείς συμπαραγωγές που βασίζονται κυρίως σε ξένα κεφάλαια και τις ταινίες που στηρίχτηκαν στη γαλλική πρωτοβουλία και επωφελήθηκαν από την άμεση έγκριση της παραγωγής, δηλαδή την έγκριση που επιτρέπει στις ταινίες χωρίς την προβλεπόμενη ή τη δημόσια χρηματοδότηση να χρηματοδοτηθούν μετά την ολοκλήρωσή τους, έτσι ώστε το σύστημα να ενεργοποιηθεί αυτόματα τη στιγμή της εμπορικής τους εκμετάλλευσης. 

Με λίγα λόγια, το ρεκόρ της παραγωγής ταινιών οφείλεται αφενός στην αύξηση των συμπαραγωγών, με 120 ταινίες από τις 118 το 2010. Οι ταινίες που στηρίχτηκαν κυρίως σε ξένα κεφάλαια φτάνουν σε ιστορικό επίπεδο: με 65 ταινίες από τις 58 το 2010, αναδεικνύουν την ικανότητα του γαλλικού σινεμά να προσελκύει ξένους επενδυτές. 


Άλλωστε, αυξήθηκαν και οι αμιγώς γαλλικές παραγωγές, περνώντας από τις 143 ταινίες το 2010 στις 152 το 2011. Να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι επενδύσεις που έγιναν σε εγκεκριμένες ταινίες το 2011 υπέστησαν μια μικρή μείωση της τάξεως του 3,5%, στα 1,389 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, το 2011, η προσέλευση στις αίθουσες στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 21,4% για να φτάσει κοντά στα 90 εκατομμύρια εισιτήρια, δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο από το 1984 (94,12 εκατομμύρια). Το μερίδιο των γαλλικών ταινιών στην αγορά είναι επίσης αυξημένο, από 35,7% το 2010 σε 41,6%. Οι αμερικανικές ταινίες με τη σειρά τους, έφτασαν τα 100 εκατομμύρια εισιτήρια το 2011, με 46% ως μερίδιο της αγοράς έναντι 47,6% το 2010. Πέρα από τις γαλλικές και τις αμερικανικές ταινίες, οι υπόλοιπες απέσπασαν το 12,4% των συνολικών εισιτηρίων του 2011 έναντι 16,7% το 2010, ενώ η προσέλευση σε αυτές σημείωσε μείωση της τάξεως του 22,6%, με 26,81 εκατομμύρια εισιτήρια. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Unifrance, οργανισμού για την προώθηση του γαλλικού σινεμά στο εξωτερικό, τα συνολικά εισιτήρια που έκοψαν οι γαλλικές ταινίες στο εξωτερικό (66 εκατομμύρια), όπως και τα έσοδά τους στο box-office (405 εκατομμύρια ευρώ), αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το 2010, από 10% σε 19%. Αυτή η ανοδική πορεία αποσιωπά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των ταινιών που γυρίστηκαν στα γαλλικά ή με γαλλική κυρίως χρηματοδότηση. Έτσι, οι γαλλόφωνες ταινίες βρίσκονται σε πτωτική πορεία, έχοντας μόνο το 37% των εισιτηρίων, ενώ οι πέντε πιο πετυχημένες γαλλικές ταινίες του 2011 ήταν αγγλόφωνες: Sans identité (Ο Άγνωστος), Les Trois Mousquetaires (Οι Τρεις Σωματοφύλακες), Colombiana et Carnage (Ο Θεός της Σφαγής). Ανάμεσα στις περιοχές όπου σημειώθηκε αύξηση το 2011, παρατηρήθηκαν καλές επιδόσεις του γαλλικού σινεμά στις αγγλόφωνες χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, στις γαλλόφωνες περιοχές (Βέλγιο, Ελβετία, Καναδάς) και στη Γερμανία. 


Πηγές
« 66M d’entrées pour le cinéma français : un bon résultat à relativiser », Unifrance, 12 janvier 2012; « Fréquentation des salles de cinéma estimations de l’année 2011 », CNC, 3 janvier 2012; « Les premiers chiffres clés de la production cinématographique 2011 », CNC, 18 janvier 2012.


Α.Β.

Industrie cinématographique française : chiffres exceptionnels en 2011

2011 a été une année record pour le cinéma français, premier en Europe en termes de production comme de nombre de spectateurs, avec 215,6 millions d’entrées vendues, soit 4,2% de plus qu’en 2010. Selon les estimations du Centre national du cinéma (CNC-France), la fréquentation cinématographique est nettement supérieure au niveau moyen des dix dernières années (191,03 millions par en moyenne) et constitue un record qui n’avait pas été atteint depuis 45 ans (234,17 millions d’entrées en 1966). 
D’ailleurs, avec 272 films agréés, la production cinématographique française s’établit au plus haut niveau jamais atteint, avec une croissance de 10 films par rapport à l’année 2010. La croissance porte principalement sur deux catégories de films, les coproductions internationales majoritairement étrangères et les films d’initiative française qui ont bénéficié de l’agrément de production direct, à savoir l’agrément de production qui permet à des films sans financements encadrés ni aides publiques d’intégrer, une fois terminés, le système de soutien, de façon à générer du soutien automatique lors de son exploitation commerciale. 
Ainsi, le record de films produits s’explique par un volume élevé de coproductions, 120 films contre 118 en 2010. Les films à majorité étrangère atteignent un niveau historique : avec 65 films contre 58 en 2010, prouvant la capacité du cinéma français à attirer les partenaires étrangers. 

En plus, le nombre de films 100% français est également en croissance, passant de 143 films en 2010 à 152 films en 2011. Ajoutons que les investissements engagés sur les films agréés sont en très légère baisse de 3,5% en 2011 à 1,389 milliard d’euros. En plus, en 2011, la fréquentation des films français augmente de 21,4% pour atteindre près de 90 millions d’entrées, soit le plus haut niveau depuis 1984 (94,12 millions). La part de marché des films français est également élevée à 41,6% contre 35,7% en 2010. De leur côté, les films états-uniens atteignent près de 100 millions d’entrées en 2011, soit 46% de la part du marché contre 47,6% en 2010. Les films non français et non américains réalisent 12,4% des entrées totales en 2011, contre 16,7% en 2010 et leur fréquentation affiche une baisse de 22,6% à 26,81 millions d’entrées. 

D’ailleurs, selon les premières estimations d’Unifrance, association qui promeut le cinéma français à l’étranger, les entrées globales réalisées par des films français à l’étranger (66 millions), tout comme leurs recettes du box-office (405 millions d’euros), sont en forte hausse par rapport à 2010, respectivement de 10% et de 19%. Cette progression ne révèle pas pourtant les résultats décevants des films de langue originale française, ainsi que des films au financement majoritairement français. Ainsi, les films en langue française sont en forte baisse, réalisant 37% des entrées et sur les cinq films français les plus vus à l’étranger en 2011, quatre sont en langue anglaise : Sans identité, Les Trois Mousquetaires, Colombiana et Carnage. Parmi les territoires en hausse en 2011, il convient de souligner les bonnes performances du cinéma français dans les pays anglo-saxons (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et la Nouvelle-Zélande), les territoires francophones (Belgique, Suisse et Canada) et en Allemagne. 


Sources : 
« 66M d’entrées pour le cinéma français : un bon résultat à relativiser », Unifrance, 12 janvier 2012; « Fréquentation des salles de cinéma estimations de l’année 2011 », CNC, 3 janvier 2012; « Les premiers chiffres clés de la production cinématographique 2011 », CNC, 18 janvier 2012.


Bulletin d'information CEIM:
http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ceim&id_article=7404


Α.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια: